• Hjem
  • Nettsider
  • Videotjenester
  • Dronefilm
  • Blog

Personvernerklæring

 

Personvernerklæring for Hauge Media.

Generelt

Denne Personvernerklæringen gjelder for individer vi har lagret data om (deg) når Hauge Media er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg. Den gjelder også når du bruker Hauge Media sine tjenester i de tilfeller hvor vi bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, samt metoder og ressurser som benyttes. Denne Personvernerklæringen gjelder ikke når andre enn Hauge Media er behandlingsansvarlige, selv om du får tilgang til deres tjenester via Hauge Media sine tjenester eller infrastruktur. Eksempler på slike tilfeller er når din leverandør er bedriftskunde hos Hauge Media. Hauge Media er et norsk media byrå med hovedfokus på websider og video. Hovedkontor ligger i Son og vi er underlagt norsk og europeisk personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR).

Alle strategiske beslutninger om personvern bestemmes av eier. Overordnede prinsipper Vi skal være åpne og tydelige på hvordan vi behandler personopplysninger om deg og vi skal hjelpe deg til å gjøre dine rettigheter gjeldende. Vi skal kun behandle personopplysninger for lovlige formål og slette eller anonymisere disse når behandlingsgrunnlaget ikke lenger er tilstede. Vi skal sikre tilfredsstillende beskyttelse av alle personopplysninger uansett hvor de er lagret eller behandlet i verden. Vi behandler opplysninger om deg i en rekke tilfeller. Eksempler på dette kan være:når det er nødvendig for å levere avtalte tjenester. Når du har gitt ditt samtykke til å behandle opplysninger om deg. Når det er nødvendig for sikre oppfyllelse av lovpålagte krav. Når det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet. Når det er nødvendig for å gi deg bedre brukeropplevelser. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene i avsnittet over er som hovedregel berettiget interesse fra et forretningsmessig perspektiv eller nødvendig for å oppfylle avtaleforpliktelse. I noen tilfeller er det eksplisitt samtykke eller lovpålagte krav.

Opplysninger som ofte behandles:

Hvilke opplysninger som behandles avhenger av hvilke tjenester du benytter enten direkte fra oss eller via våre bedriftskunder. Følgende opplysninger er eksempler som normalt behandles. Listen er ikke uttømmende.

Offentlig tilgjengelige data som; Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse mm.
Begrensede data som personnummer når det er nødvendig for sikker identifisering. Brukernavn og passord til våre tjenester og til tjenester vi gir kundestøtte på. Kundekonto og fakturainformasjon. Tjenestespesifikke opplysninger som tidspunkt, varighet, datautveksling, datainnhold mm. Informasjon du legger igjen når du besøker vår hjemmeside eller besøker oss på sosiale medier som linkedin, instagram, twitter og facebook.
Slik informasjon vil variere på bruksmønster, men kan omfatte informasjon om utstyr og programvare, innstillinger, nettverkstilknytninger, oversikt over når og hvor du benyttet tjenestene og nettsidene, hvilke sider som brakte deg til vår side, hvilke sider du besøkte hos oss, lengden på besøket hos oss og interaksjonen samt hvor du gikk etterpå. Lokasjonsdata, direkte eller indirekte på utstyr som kan knyttes til deg som individ. Tredjeparter – Noen opplysninger hentes fra og deles med eksterne kilderEksempler på steder hvor vi henter data for å kunne oppnå formålet med behandlingen av personopplysningene er Folkeregisteret Microsoft Visma GoogleF acebook Altinn.

På samme måte deles dine data tredjeparter for å kunne oppnå formålet med behandlingen av personopplysningene. Eksempler på slike tredjeparter erSelskaper vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegneSelskaper som er en integrert del av tjenestene. F.eks. sosiale nettverkstjenester.
Microsoft Visma Google FacebookA ltinn.

Formålet med behandlingen av personopplysningene
Opplysningene som behandles vil typisk være nødvendig for å oppfylle følgende formål.Identifisere deg som kunde/brukerLevere avtalt tjeneste. Administrere din konto og din profil. Kommunisere med deg. Kvalitetssikre, forbedre og utvikle tjenestene. Forhindre og stanse uønsket og skadelig bruk av våre tjenester. Overvåke, reparere og utbedre tekniske feil. Beskyttelse og oppbevaring av dine data. Dine data sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder. Beskyttelsen er både fysiske hindringer, programvare, og kravstillelse til personell i tillegg til krypteringer, 2 faktor autentisering og andre logiske tester som vanskeliggjør tilgangen til dine data for andre enn de som skal ha tilgang. For øvrig gjøres det løpende vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet. Deretter sletter eller anonymiserer vi personopplysningene.

Dine rettigheter
Du kan få oversikt over opplysningene vi behandler om deg ved å kontakte oss på kristian@hauge-media.no.

Du kan få rettet feil eller ufullstendige opplysninger om deg ved å kontakte oss på kristian@hauge-media.no.
Du kan be om sletting av dine data når vi ikke lenger har noe behandlingsgrunnlag eks. ved at tjenestebruken er opphørt eller samtykke trukket tilbakeDette sendes til kristian@hauge-media.no.

Begrense sletting.
Du kan anmode om at vi ikke sletter dine data om i fremtiden ønsker bekreftelse på disse. Dette sendes til kristian@hauge-media.no. Du kan be oss stanse bruk av opplysningene til markedsføring. Dette sendes til kristian@hauge-media.no.